MINNA JATKOLALemmentunneli 22.1.2004 – 8.2.2004

Kolme sisarta erotiikan maailmassa, 2003
öljy, akryyli ja muste kankaalle
260 x 340 cm

Yksi keskeisimmistä lähtökohdista näyttelyni teoksissa on ollut se, minkälaisista elementeistä ja miten kolmiulotteinen tilailluusio rakentuu kaksiulotteiselle kuvapinnalle.

Maalaustaiteessa tila mielletään usein värinvaihteluiden, perspektiivin ja valöörin kautta rakentuvana kokonaisuutena. Kuitenkin käsitämme tilan olemassaolon kaksiulotteisella kuvapinnalla hyvinkin pienestä merkkimäisestä viitteestä. Itse olen kiinnostunut kuvaamaan maalauksissani mieluumminkin erilaisia tapoja kokea ja olla jossakin tilassa kuin toisintamaan olemassa olevia paikkoja. Maalauksissani käsittelen tilaa myös sosiaalisen ympäristön kautta. Esimerkiksi oma koti on oma tila julkisen tilan ja ympäröivän todellisuuden kautta. Maalauksissani onkin yleensä aina ihmisiä, jotka on kuvattu suhteessa ympäristöön, joka taas voi olla pelkkä mielikuva ympäröivästä todellisuudesta.

Olen yhdistänyt maalauksissani piirrettyjä ja maalattuja alueita. Näiden kahden tekniikan yhdistelmä kiehtoo minua niiden ominaisluonteiden kautta. Tekniikoilla voi leikitellä korostaen maalauksen kaksiulotteista luonnetta, mutta ne mahdollistavat myös sisällöllisten asioiden esilletuonnin; onko maalattu kuva todellisempi kuin piirretty kuva ja arvotetaanko maalattu alue tärkeämmäksi kuin piirretty alue.

Eri tekniikoiden yhdistäminen samassa maalauksessa on kiinnostavaa varsinkin silloin, kun maalauksessa on useita erillisiä tiloja ja tapahtumia, jotka muodostavat yhdessä tietyn kokonaisuuden. Kyse ei niinkään ole ajallisesti samanaikaisista tapahtumista, vaan asioista, jotka näyttäytyvät yhdessä silloin, kun niitä yhdistää jokin sisällöllinen teema. Todellisuuskuvani koostuu sirpalemaisista havainnoista ja kokemukseni maailmasta syntyy sen kautta, mitkä asiat koen merkityksellisiksi. Ne asiat haluan myös esittää maalauksina.

Minna Jatkola

 
 • jatkola/kolme_sisarta

  Kolme sisarta erotiikan maailmassa, 2003
  öljy, akryyli ja muste kankaalle
  260 x 340 cm

 • jatkola/risumaja

  Risumaja, 2003
  sekatekniikka kankaalle
  260 x 340 cm

 • jatkola/ihana_elama

  Ihana elämä, 2004
  öljy, akryyli ja muste kankaalle
  260 x 400 cm

 • jatkola/pysakki_paratiisiin

  Pysäkki paratiisiin, 2004
  öljy, akryyli ja muste kankaalle
  120 x 170 cm

 • jatkola/tyonkuva

  Työnkuva, 2004
  öljy, akryyli ja muste kankaalle
  120 x 170 cm

 • jatkola/syntymapaivajuhla

  Syntymäpäiväjuhla, 2003
  öljy kankaalle
  180 x 150 cm

 • jatkola/retoriikan_taito

  Retoriikan taito, 2003
  öljy kankaalle
  200 x 130 cm

 
 
 
 
 
top