Axel Antas

 
 • ABC-COLLECTION/VOL-1/IMG_7520

  Sarjasta New to Nature No. 1: Stiphrornis pyrrholaemus, 2021
  lyijykynä paperille
  36 x 28 cm
  700,00 € (kehystettynä)

 • ABC-COLLECTION/VOL-1/IMG_7517

  Sarjasta New to Nature No. 2: Cyornis omissus omississimus, 2021
  lyijykynä paperille
  36 x 28 cm
  700,00 € (kehystettynä)

 • ABC-COLLECTION/VOL-1/IMG_7508

  Sarjasta New to Nature No. 3: Machaeropterus eckelberryi, 2021
  lyijykynä paperille
  36 x 28 cm
  700,00 € (kehystettynä)

 • ABC-COLLECTION/VOL-1/IMG_7514

  Sarjasta New to Nature No. 5: Laniarius willardi, 2021
  lyijykynä paperille
  36 x 28 cm
  700,00 € (kehystettynä)

 • ABC-COLLECTION/VOL-1/IMG_7511

  Sarjasta New to Nature No. 7: Dicaeum dayakorum, 2021
  lyijykynä paperille
  36 x 28 cm
  700,00 € (kehystettynä)

 • ABC-COLLECTION/VOL-1/IMG_7293


 
 
 
 
 
top