KARI SOINIOSankarin paluu 4.3.2004 – 21.3.2004

Sankarin paluu # 1, 1994 / 2004
C-print
70 x 85 cm
editio 6

Koko urani ajan olen käsitellyt identiteetin teemoja: ruumiillisuutta ja paikkaa, jonnekin kuulumista, onnea ja pelkoa, turvattomuutta ja turvallisuutta. Aiheesta riippumatta mietin aina valokuvan kerrontaa ja muotoa. Muodon ja sisällön täytyy olla yhtä. Aina täytyy löytyä oikea tapa…

Olen tutkinut sukupuolista identiteettiä ja ruumiin kuvastoa eri tavoin. Sarjoissa Peili (1989) ja Luontoäidin poika (1994) pohdin miesruumista, seksuaalisuutta ja sensuaalisuutta. Valokuvan I kolmivuotisnäyttelyssä (1992) käsittelin myös sukupuolittuneita roolimalleja teossarjassani Mikseivät pojat leiki nukeilla? - silloin lähestyin aihetta lasten näkökulmasta. Sittemmin olen ollut kiinnostunut myös kansallisen identiteetin rakentumisesta, maiseman ja paikan merkityksestä. Näitä teemoja olen pohtinut etenkin Kansallismaisema -projektissa (1997).

Olen yhdistänyt dokumentaarista ajattelua valokuvan muotoa ja rakennetta vaihtoehtoisin tavoin lähestyviin ratkaisuihin. Teosteni toteutukset ovat liittyneet myös havainnon ja tunnistamisen, näkemisen ja hahmottamisen peruskysymyksiin. Porvarin uni (2001) -teossarjassa pohdin ajatusta hyvästä elämästä, sen ehdoista ja saavuttamisesta, sekä menetyksen pelosta. Samaa teemaa käsittelin jo sarjassa On lottovoitto syntyä Suomeen / Perinteiset arvot ovat nyt muodissa (1990/91).

Sankarin paluu -näyttely jatkaa Peilin ja Luontoäidin pojan teemaa: miesruumiillisuuden, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden pohtimista. "Vapautunut mies" samoaa kuvissa suomalaisessa maisemassa. Hahmo ja maisema käyvät kuvissa vuoropuhelua, mutta kyse ei ole perinteisestä tarinasta, jossa mies hallitsee ympäristöään. Sankari ja luonto esiintyvät epäterävyyden ja terävyyden välisessä vuorovaikutuksessa. Kuva tarkentuu ja ihminen tulee ympäristönsä kuvaksi. Ympärille alkaa ilmaantua merkkejä sivilisaatiosta: hakkuuaukea, tukkilautta, laituri, metsäpolku, sähkölinja… Kuinka kaislikosta nousseen pehmeälinjaisen sankarimme käy modernissa maailmassa? Samoin kuin aiemmissa projekteissani, pohdin myös tässä teossarjassa ihmisen identiteettiä. Keitä ja mitä olemme ja haluamme olla? Miten haluamme elää ruumiissamme ja ympäristössämme?

Kari Soinio

 

 
soinio/2004/soinio01

Sankarin paluu # 1, 1994 / 2004
C-print
70 x 85 cm
editio 6

soinio/2004/soinio04

Sankarin paluu # 4, 1997 / 2004
C-print
70 x 85 cm
editio 6

soinio/2004/soinio07

Sankarin paluu # 7, 1996 / 2004
C-print
70 x 85 cm
editio 6

soinio/2004/soinio08

Sankarin paluu # 8, 1996 / 2004
C-print
70 x 85 cm
editio 6

soinio/2004/soinio15

Sankarin paluu #15, 2003 / 2004
C-print
70 x 85 cm
editio 6

soinio/2004/soinio17

Sankarin paluu # 17, 2004
C-print
70 x 85 cm
editio 6

soinio/2004/soinio18

Sankarin paluu # 18, 2003
C-print
87 x 70 cm
editio 6

soinio/2004/soinio20

Sankarin paluu # 20, 2003
C-print
70 x 197 cm
editio 6

 
 
 
 
 
top