MIKA KARHUProtect 26.11.2004 – 19.12.2004

Ihmisinä olemme turvattomia ilman yhteisön suojaa. Ihmisinä olemme riippuvaisia yhteisön asettamista tavoista, ajattelutottumuksista ja ihmiskäsityksistä. Tunnistamme ihmisyytemme aina suhteessa yhteisöön.

Yhteisön käsite on muuttunut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana epäselvemmäksi. Nyky-yksilöinä kuulumme useisiin, keskenään jopa ristiriitaisiin pienyhteisöihin.

Konkreettisesti riippuvaisuus ja suojan tarve tulee esille lapsen ja aikuisen välisissä suhteissa. Lapsi on totaalisella tavalla riippuvainen vanhempiensa antamasta suojasta. Ilman suojaa lapsi on ympäristön armoilla. Samanlainen on aikuisen yksilön suhde omaan vallitsevaan kulttuuriinsa ja yhteisöönsä: jos yksilö ei tule tunnistetuksi toimintaympäristönsä yhteisössä itselleen mielekkäällä tavalla, hänen elinmahdollisuutensa kaventuvat konkreettisella tavalla.

Suojautuminen on vaikuttanut merkittävästi ihmisten rakentamiin kulttuureihin. Uskonnot, asevoimat, taiteiden arvostukset, yleis- ja tapakulttuurit saavat suuntansa suhteessa suojautumiseen ulkopuolisuuden vaikutuksilta. Näin yhteisöt ovat voineet saada omankaltaisensa toiminnan tavat, arvostukset ja uskomukset. Mutta suojautumisesta on tullut globalisoituvassa maailmassa ongelmallisempaa, koska kulttuuriset päällekkäisyydet ovat arkipäivää.

Näyttelyssäni on esillä suurikokoisia hiilipiirroksia ja niiden pohjalta tehtyjä veistoksia. Visuaalisesti olen kiinnostunut kaksi- ja kolmiulotteisen kuvan välisestä jännitteestä. Toisin sanoen, veistokset ovat kuvista irroitettuja, joko suoria tai viitteellisiä kuvafragmentteja.

Mika Karhu

 
 • karhu/2004/karhu_04

  Palveluksessa, 2004
  hiili paperille
  115 x 84 cm

 • karhu/2004/karhu_05

  Pessimisti ei pety, 2004
  hiili paperille
  115 x 84 cm

 • karhu/2004/karhu_06

  Puolestamme, 2004
  hiili paperille
  234 x 166 cm

 • karhu/2004/karhu_09

  Suojassa, 2004
  hiili paperille
  236 x 166 cm

 • karhu/2004/karhu_07

  Suojapuku, 2004
  pronssi
  64 x 68 cm

 • karhu/2004/karhu_08

  Suojapuku, 2004
  pronssi
  64 x 68 cm

 • karhu/2004/karhu_03

  Lelu, 2004
  styrox, hiekka, hartsi
  21 x 100 x 48 cm

 • karhu/2004/karhu_11

  Vaikuttava tekijä, 2004
  3-ulotteinen tuloste / styrox, lateksimaali
  155 x 140 cm

 • karhu/2004/karhu_10

  Sydän, 2004
  lyijy
  13 x 9 cm

 • karhu/2004/karhu_02

  Kuorrutettu, 2004
  puu, suklaa
  100 x 58 cm

 
 
 
 
 
top