MARKUS RISSANENStemnotes 28.1.2005 – 13.2.2005

Circulation, 2004
akryyli kankaalle
160 x 140 cm

Viimeaikaisen työskentelyni lähtökohdista kertominen ei ole aivan helppo tehtävä. Tehtävän vaikeus ei johdu yksin siitä tosiasiasta, että teosteni aihemaailmassa esiintyvät kohteet ovat yhä suuremmassa määrin siirtymässä konkreettisen, välittömästi havaittavan jokapäiväisen kokemusmaailmamme ulkopuolelle, vaan myös siitä, ettei ihmistieto vielä tällä hetkellä edes täysin kykene näiden monimutkaisten alueiden luonnetta, rajoja tai toimintaa ymmärtämään.

Teoksissani käsittelen esimerkiksi luonnontieteen piiristä löytyviä järjestelmiä, joiden rakenteet ovat syntyneet tavalla tai toisella eräänlaisen itseorganisoitumisen kautta. Tällaisilla monimutkaisilla järjestelmillä on se kiehtova piirre, että niiden sisäinen luonne on väistämättä piirtynyt myös niiden ulkoiseen rakenteeseen. Järjestelmän rakenne ikään kuin muodostaa näin kartan omasta toiminnastaan.

Maalaukseni ovatkin eräänlaista taiteen keinoin tapahtuvaa tutkimusta, jonka aiheet pohjautuvat joko suoraan ympäröivästä luonnosta löytyviin elementteihin tai niitä tutkivien tieteiden käyttämien abstraktien informaatiokaavioiden rakenteisiin.

Markus Rissanen

 
 • rissanen/2002-2005/89

  Circulation, 2004
  akryyli kankaalle
  160 x 140 cm

 • rissanen/2002-2005/85

  Branch of natural logic, 2004
  akryyli kankaalle
  100 x 110 cm

 • rissanen/2002-2005/77

  Flow, 2004
  akryyli kankaalle
  70 x 80 cm

 • rissanen/2002-2005/62

  Quantum evolution, 2004
  akryyli kankaalle
  160 x 180 cm

 • rissanen/2002-2005/88

  Elementary map, 2004
  akryyli kankaalle
  160 x 180 cm

 • rissanen/2002-2005/68

  Urpflanze, 2004
  akryyli kankaalle
  140 x 160 cm

 • rissanen/2002-2005/76

  Pattern jam, 2004
  akryyli kankaalle
  100 x 110 cm

 • rissanen/2002-2005/67

  Urpflanze, 2004
  akryyli kankaalle
  140 x 160 cm

 • rissanen/2002-2005/75

  Stemnotes, 2004
  akryyli kankaalle
  70 x 80 cm

 • rissanen/2002-2005/74

  Stemnotes, 2004
  akryyli kankaalle
  70 x 80 cm

 • rissanen/2002-2005/79

  Stumpy, 2004
  akryyli ja hartsi MDF-levylle
  44 x 50 cm

 • rissanen/2002-2005/73

  Urpflanze, 2004
  akryyli ja hartsi MDF-levylle
  32 x 30 cm

 • rissanen/2002-2005/80

  Plantscape, 2004
  akryyli ja hartsi MDF-levylle
  32 x 30 cm

 • rissanen/2002-2005/64

  Urpflanze, 2004
  akryyli ja hartsi MDF-levylle
  30 x 28 cm

 • rissanen/2002-2005/81

  Cool composition I, 2004
  akryyli ja hartsi MDF-levylle
  28 x 24 cm

 • rissanen/2002-2005/82

  Cool composition II, 2004
  akryyli ja hartsi MDF-levylle
  28 x 24 cm

 • rissanen/2002-2005/83

  Cool composition III, 2004
  akryyli ja hartsi MDF-levylle
  28 x 24 cm

 • rissanen/2002-2005/84

  Cool composition IV, 2004
  akryyli ja hartsi MDF-levylle
  28 x 24 cm

 • rissanen/2002-2005/87

  Plantscape, 2004
  akryyli ja hartsi MDF-levylle
  42 x 44 cm

 
 
 
 
 
top