LENA SÉRAPHINInstallaatio 1.10.2005 – 23.10.2005

Ne on jonkun toisen ystäviä, 2005
digitaalinen tuloste, UV-valo

Ne on jonkun toisen ystäviä ja Mä haluun ajaa sut kotiin teosten lähtökohtana on ollut kokemukseni ns. elämysteollisuuden luomassa keinotodellisessa maailmassa, akvaariossa. Lomapäivän vietto tässä paratiisinomaisessa ympäristössä synnytti pienissä tiiviissä ryhmissä liikkuvissa vierailijoissa voimistuneen yhteenkuuluvuuden tarpeen. Omasta ryhmästä erkaneminen oli kohtalokasta: yhteenkuuluvuuden tunne vaihtui ulkopuolisuudeksi. Teoksessa kuten myös muussakin taiteellisessa työskentelyssäni käsittelenkin sitä vuorovaikutuksen prosessia, jonka kautta vahvistamme käsitystä itsestämme ja ympäröivästä maailmasta.

Aikaisemmissa teoksissani olen käyttänyt kuvaa kerronnallisena välineenä. Amos Andersonin taidemuseossa vuonna 2004 esitetty Rikas, kunnioitettu ja kuollut perustui liikkuvaan ja stillkuvaan, joiden välinen narratiivinen välimatka muodosti teokseen uuden kertomuksellisen ulottuvuuden. Teos kuvasi todellisuudesta saatavaa informaatiota sirpalemaisena kokonaisuutena, joka muokkautuu lakkaamatta uudenlaiseksi.

Jatkan edelleen taiteen välineiden avulla tapahtuvan teosta määrittelevän - ja tätä kautta myös teoksen ja katsojan välisen kohtaamisen luonnetta ohjaavan - problematiikan tarkastelemista. Myös Galleria Heinossa esiteltävien teosten voidaan määritellä kuuluvan eri taiteellisten välineiden piiriin. Teokset ovat sekä tilalähtöisiä installaatioita että osa laajennettua valokuvakäsitettä. Koko tilan valtaavassa teoksessa akvaariossa otetut stillkuvat ja niihin heijastettavat valot muodostavat eräänlaisen näyttämön tai ns. tableau vivantin, jonka tarkoituksena on antaa tilaa teoksen sisällä liikkuvien katsojien omille kokemuksille.

Lena Séraphin

 
seraphin/seraphin_01

Ne on jonkun toisen ystäviä, 2005
digitaalinen tuloste, UV-valo

seraphin/seraphin_02

Mä haluun ajaa sut kotiin, 2005
digitaalinen tuloste, tietokoneohjelmoitu valo

 
 
 
 
 
top