MIKA KARHUPiirustuksia, valokuvia ja video 3.2.2007 – 25.2.2007

Female Christ I, 2007
hiili paperille
230 x 160 cm

Kiinnostukseni voimakkaisiin tunnekokemuksiin, jotka ylittävät mielen käsittelykapasiteetin on näyttelyni temaattinen lähtökohta. Elämäntarinaan jäsentymättömät tapahtumat, kokemukset tulevat tietoisuuteen alkuperäisellä voimallaan ja säätelevät mahdollisuuksia ohjata elämän kulkua.

Tunteet ovat kehomme tietoisuutta, joita säätelevät hyvin monimutkaiset tekijät. Elinympäristössä vallitsevat arvot, psykodynaamiset tekijät sekä historiallinen tilanne muovaavat ihmisen tietoisuutta ja emootioita. Ihmisen tunteiden kehitys, tapahtumaprosessi ja kyky ilmaista niitä on sidottu aina ympäristöön. Tunteet eivät ole luonnostaan syntyviä prosesseja.

Taustaemootioiksi kutsuttua järjestelmää säätelevät itse elämää säätelevät prosessit. Taustaemootiot määräytyvät moninaisista tekijöistä. Kulttuuri muokkaa emootion ilmentymisen piirteitä, joka taas on vuorovaikutuksessa ihmisen kykyyn tuottaa tapahtumiin sopivia tunteita.

Teoksissani olen pyrkinyt etsimään taustalla vaikuttavia tekijöitä, joiden kuvallisena metaforana on orgaanisuus ja riippuvuus. Female Christ -sarjassa kuvatilan yläosasta riippuva figuuri vertautuu uhrauksen ja kärsimyksen perinteeseen. Globaalissa maailmassa tehokkuuden vaatimukset alistavat ihmisen kykyä tuntea myötätuntoa. Tämä prosessi taas muovaa laajassa mielessä ymmärrettynä kulttuurin arvoja, jossa mittaamisesta ja tuloksista muodostuu ihmisen elämän kaarta arvioiva taustatekijä. Joskus nämä prosessit ovat ylitsepääsemättömiä ja jäsentymättöminä elämäntarinaamme ne ohjaavat elämää hyvinkin abstraktilla tavalla.

Mika Karhu

 
 • karhu/2007/KARHU-Female_Christ-1-2

  Female Christ I, 2007
  hiili paperille
  230 x 160 cm

 • karhu/2007/KARHU-Female_Christ-2-2

  Female Christ II, 2007
  hiili paperille
  230 x 160 cm

 • karhu/2007/KARHU-Female_Christ-3-2

  Female Christ III, 2007
  hiili paperille
  230 x 160 cm

 • karhu/2007/KARHU-His_Fears

  His fears, 2006
  hiili paperille
  225 x 160 cm

 • karhu/2007/KARHU-Cape

  Cape, 2006
  hiili paperille
  230 x 160 cm

 • karhu/2007/KARHU-Tietoisuuden_ongelmia

  Tietoisuuden ongelmia, 2006
  hiili paperille
  245 x 160 cm

 • karhu/2007/KARHU-Artyva_paksusuoli

  Ärtyvä paksusuoli, 2007
  hiili paperille
  250 x 160 cm

 • karhu/2007/KARHU_Rangaistus

  Rangaistus, 2007
  hiili paperille
  230 x 160 cm

 • karhu/2007/KARHU_MAATUNUT-2007

  Maatunut, 2007
  pigmenttivedos paperille
  62 x 48 cm
  editio 6

 • karhu/2007/KARHU_EPAILYS-2007

  Epäilys, 2007
  pigmenttivedos paperille
  62 x 48 cm
  editio 6

 • karhu/2007/KARHU_1918-NRO-II

  1918, nro II, 2007
  mustavalkovalokuva
  126 x 177 cm
  editio 6

 
 
 
 
 
top