MIKLOS GAÁLInstallaatio 4.4.2009 – 26.4.2009

Yleisnäkymä näyttelystä, 2009

Miklos Gaál (s.1974) yhdistelee näyttelyssään eri aiheita asettaen esille eri tekniikoilla toteutettuja teoksia: videon sekä valokuvia eri muodoissa. Gaál jatkaa työskentelyään valokuvan parissa ollen kiinnostunut mm. kokemisen subjektiivisen olemuksen korostamisesta, aiheen uudelleentulkitsemisesta irroitettuna yhteydestään sekä siitä, miten valokuva voi rikkoa rikkoa luomansa todellisuuden illuusion.

Gaál kertoo, että videoteoksessa Hey Homer! (Epic Proportions), 2009, on kuvattu "hitaasti syntyviä savumuodostelmia, joiden mittasuhteet hämärtyvät ja jotka alkavat elää omaa elämäänsä. Teos on kuvattu high-speed kameralla, jolla on mahdollista hidastaa aika yhdestä sekunnista jopa viideksi minuutiksi. Pitkäkestoisesta teoksesta tulee eräänlainen aikamikroskooppi, jossa kuvattu savu muodostaa loputtoman määrän erilaisia muodostelmia. Teoksen nimi viittaa Homerokseen ja tarinankerrontaan. Tärkeää ei ole kuvattu aihe, vaan se, miten se voi toimia katsojan projektiopintana". Gaál tuo projektista esille myös valokuvamontaaseja.

Phrases Project -diaprojisointi-installaatiossa (1993-) Gaál esittää valikoiman lainattuja lauseita. Esitettävät tekstit ovat otoksia keskusteluista, joita hän on vuosien varrella kuullut ja kirjoittanut saman tien ylös luonnoskirjoihinsa. Gaál sanoo, että "puhekatkelmat ovat kuin valokuvamaisia tuokiokuvia, jotka hahmottavat nopeasti tilanteen, josta ne ovat peräisin. Valokuvan lailla lainaukset muodostavat aiheestaan omanlaisensa version ja jättävät jäljen ohimenneestä hetkestä. Lähtökohta teokselle on kiinnostus kielelliseen ilmaisuun, sen rajoitteisiin ja ehtoihin. Spontaanit triviaalit lausahdukset tuntuvat tarjoavan jonkinlaisia ratkaisuja lähtötilanteelleen. Ne ovat peräisin tarpeesta keksiä vapauttava selitys tai ne ovat yksinkertaisesti äkkipikaisia reaktion purkauksia".

"Pienikin tarina voi kertoa tarinan ja tuttua näkymää voi katsoa uudella ja yllättävällä tavalla. Minusta yllätys voi paljastaa jotakin aiemmin kätkettyä, ja niinpä se voi muuttaa käsityksiäni ympäristöstä ja itsestäni. Yhtäkkiä voi tuntua siltä, että ymmärtää ja tuntee jotakin erityisen intensiivisesti".

Rauli Heino

 

 
 • gaal/2009/GalleriaHeino032

  Yleisnäkymä näyttelystä, 2009

 • gaal/2009/GalleriaHeino039


 • gaal/2009/GalleriaHeino033

  Phrases project, 2009
  dia installaatio

 • gaal/2009/GalleriaHeino035

  Phrases project, 2009
  dia installaatio

 • gaal/2009/GalleriaHeino038

  Phrases project, 2009
  dia installaatio

 • gaal/2009/GalleriaHeino037

  Phrases project, 2009
  dia installaatio

 • gaal/2009/GalleriaHeino045

  Hey Homer! (Epic proportions) - sarja, 2009
  pigmenttivedos
  132 x 92 cm

 • gaal/2009/Miklos-Gaal-HEY-HOMER-2009-

  Hey Homer! (Epic proportions), 2009
  pigmenttivedos
  132 x 92 cm
  editio 5

 • gaal/2009/Miklos-Gaal-HEY-HOMER-2009

  Hey Homer! (Epic proportions), 2009
  pigmenttivedos
  132 x 92 cm

 
 
 
 
 
top