SAMI PARKKINENHealing 11.3.2023 – 8.4.2023

Healing sarjasta Healing, 2023
pigmenttivedos
180 x 134 cm, editio 5+2AP
100 x 74,5 cm, editio 8+2AP
47 x 35 cm, editio 10+2AP

Mitkä käsitteet, kuvat, tavat ja uskomukset määrittelevät tapaamme katsella maailmaa? Kuinka tietoisia olemme näistä tekijöistä? Francis Baconin (1561-1626) käsitys "Tieto on valtaa" määrittelee edelleenkin vahvasti suhdettamme esimerkiksi ympäristöön. Tuotetun tiedon avulla muokataan ja kontrolloidaan ympäristöä, ja tuotetun tiedon avulla muokataan ja kontrolloidaan myös käsitystä itsestämme. Tieto kontrollin välineenä ei rajoitu pelkästään tieteeseen ja sen avulla luotuun teknologiaan. Myös perinteisen uskonnollisen ajattelun piirissä esiintyy tarvetta ja halua kontrolloida ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta.

Sami Parkkinen haluaa pohtia valokuvissaan, onko meillä mahdollisuutta irtaantua perinteisen tieto-opillisen metafysiikan tarjoamista käsitteistä ja kuvista tarkastella maailmaa ja itseämme. Miten voimme luoda uusia käsitteitä ja kuvia, joiden avulla ymmärtäisimme ihmisen ja ympäristön välisen suhteen erottamattomuuden, kauneuden ja monimuotoisuuden? Sillä maailman kauneutta ei tarvitse etsiä olevaisen takaa. Kauneus on läsnä ja se on täällä oleva.

Sami Parkkinen haluaa töissään myös tarkastella ja tutkia hengellisyyttä ja henkisyyttä suhteessa itseemme ja ympäristöömme. Voiko ihminen olla hengellinen ilman perinteisten uskontojen kuvakieltä ja käsitteistöä? Sami Parkkisen kuvakielessä henkisyys ja hengellisyys nousevat esiin erilaisina läsnäolon muotoina ja meitä ympäröivän maailman ilmiöiden ihmettelynä. Henkisyys ja hengellisyys nähdään ikään kuin osana ihmisen uteliasta luonnetta ilman perinteistä oletusta ilmiöiden takana olevista suuremmista voimista.

Vesa Kuronen
filosofian lehtori


 
 • parkkinen/2023/SAMI_PARKKINEN_Insight_sarjasta_healing_2022

  Insight sarjasta Healing, 2023
  pigmenttivedos
  180 x 134 cm, editio 5+2AP
  100 x 74,5 cm, editio 8+2AP
  47 x 35 cm, editio 10+2AP

 • parkkinen/2023/SAMI_PARKKINEN_NOTHING_DIES_sarjasta_healing_2022

  Nothing dies sarjasta Healing, 2023
  pigmenttivedos
  180 x 134 cm, editio 5+2AP
  100 x 74,5 cm, editio 8+2AP
  47 x 35 cm, editio 10+2AP

 • parkkinen/2023/SAMI_PARKKINEN_ORIGIN_sarjasta_healing_2022

  Origin sarjasta Healing, 2023
  pigmenttivedos
  180 x 134 cm, editio 5+2AP
  100 x 74,5 cm, editio 8+2AP
  47 x 35 cm, editio 10+2AP

 • parkkinen/2023/SAMI_PARKKINEN_PORTRAIT_1_sarjasta_healing

  Portrait 1 sarjasta Healing, 2023
  pigmenttivedos
  180 x 134 cm, editio 5+2AP
  100 x 74,5 cm, editio 8+2AP
  47 x 35 cm, editio 10+2AP

 • parkkinen/2023/SAMI_PARKKINEN_PORTRAIT_2_sarjasta_healing

  Portrait 2 sarjasta Healing, 2023
  pigmenttivedos
  180 x 134 cm, editio 5+2AP
  100 x 74,5 cm, editio 8+2AP
  47 x 35 cm, editio 10+2AP

 • parkkinen/2023/SAMI_PARKKINEN_PREDICTION_sarjasta_healing_2023

  Prediction sarjasta Healing, 2023
  pigmenttivedos
  180 x 134 cm, editio 5+2AP
  100 x 74,5 cm, editio 8+2AP
  47 x 35 cm, editio 10+2AP

 • parkkinen/2023/SAMI_PARKKINEN_SPECTRUM_sarjasta_healing

  Spectrum sarjasta Healing, 2023
  pigmenttivedos
  180 x 134 cm, editio 5+2AP
  100 x 74,5 cm, editio 8+2AP
  47 x 35 cm, editio 10+2AP

 • parkkinen/2023/SAMI_PARKKINEN_HALO_sarjasta_healing_2022

  Halo sarjasta Healing, 2023
  pigmenttivedos
  134 x 180 cm, editio 5+2AP
  74,5 x 100 cm, editio 8+2AP
  35 x 47 cm, editio 10+2AP

 • parkkinen/2023/SAMI_PARKKINEN_STOP_sarjasta_healing

  Stop sarjasta Healing, 2023
  pigmenttivedos
  134 x 180 cm, editio 5+2AP
  74,5 x 100 cm, editio 8+2AP
  35 x 47 cm, editio 10+2AP

 
 
 
 
 
top