MIKLOS GAÁLThe Right Word 29.10.2016 – 20.11.2016

Silhouettes, 2013
c-print, triptyykki
á 27,5 x 41 cm
ed. 5 + 2

Yksi näyttelyn keskeisistä teoksista on erilaisista valokuvista, muistiinpanoista ja luonnoksista koostettu diaesitys. Sen esittämät yksittäiset tilannekuvat ja havainnot kiinnittävät huomion, kaikkein yksinkertaisimmillaan kuvailtuna, muotoon, väriin ja niissä heijastuvaan alati muuttuvaan valoon. Kyse on paljolti samankaltaisesta kiinnostuksesta, jota jokainen kuvantekijä on kokenut: materian ja ilmenemismuodon välisen suhteen välittömästä havainnoinnista.

Kuvien lajitelma erilaisia tapahtumia, esineitä ja näkymiä ei noudata mitään ilmeistä luokitusta. Niiden aiheet esiintyvät kuin ilman ennalta määrättyä menettelytapaa tai selkeästi määriteltävää olemassaolon tarkoitusta eivätkä kuvat noudata mitään selkeää teemaa, joka olisi kauttaaltaan tunnistettavissa diaprojision vaihtuvissa kuvissa. Se esittelee kerrallaan yhden ohikiitävän kuvan, joka peilautuu toisiin suuremmassa assosiatiivisessa kokonaisuudessa. Katsojalta pyydetään valmiutta muuttaa mielleyhtymiä joustavasti. Välillä vallitseva näkökulma näyttää vahvistuvan vain muuttuakseen taas seuraavan kuvan kautta johonkin toiseen suuntaan.

Havainnointia vaalii osaltaan luonnollisten, keinotekoisten ja kulttuuristen näkökohtien vaikutelmat ja niiden päällekkäiset kehityskulut: valmiudet ja rajoitteet, eriävät tulkinnat ja väärinkäsitykset sekä näiden kaikkien huoleton rinnakkaiselo. Aiheita katsotaan ulkopuolelta muodosta ja olosuhteista riippumattomina. Vieraan katse tarkentuu eräänlaiseksi luottavaiseksi uteliaisuudeksi.

Näyttelyn nimen innoittajana on Gustave Flaubertin kuvailu hänen kirjallisen työskentelynsä lainalaisuuksista. Flaubertin tavoitteena oli kieli, joka olisi samanaikaisesti tarkka, yksinkertainen ja harmoninen. Hänen oli kuitenkin pidettävä mielessä erinäinen määrä muuttujia kuten hienovaraiset vaihtelut rytmin ja ulkomuodon välillä sekä äänellisen soinnin ja määritellyn sisällön painotuksissa. Eli käytännössä niin, että kielen tyyliä, muotoa ja merkitystä käsitellään erottamattomina osina yhtä kokonaisuutta. Kumma kyllä, Flaubert kuvaa tämän palautuvan yhteen konkreettiseen tekijään, siihen että valitaan "oikea" sana.

Miklos Gaál

Miklos Gaál (s.1974, Espoo) käyttää taiteessaan valokuvaa ja videota eri muodoissa tutkien katsomisen ja kokemisen luonnetta. Gaál on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta Valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2004 ja osallistunut residenssiohjelmaan Rijksakademie van beeldende kunstenissa Amsterdamissa vuosina 2008-2009. Vuonna 2015 hän suoritti maisterin tutkinnon taiteellisesta tutkimuksesta Amsterdamin yliopistossa. Gaál on esittänyt teoksiaan kansainvälisesti yksityis- ja yhteisnäyttelyissä vuodesta 2000 alkaen ja hänen teoksiaan on useissa suomalaisissa ja ulkomaisissa julkisissa kokoelmissa.

Kiitokset näyttelyn ja työskentelyn tukemisesta: Suomen Kulttuurirahasto, Oskar Öflunds Stiftelse, Taiteen edistämiskeskus.

 
 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_Let_Me_Think_Why_It_is_Like_That_2012_

  Let Me Think Why It is Like That, 2012
  silkkipaino paperille
  4 x 29,7 x 21 cm
  editio 1/1

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_Something_is_Wrong_2012_

  Something is Wrong, 2012
  silkkipaino paperille
  4 x 29,7 x 21 cm
  editio 1/1

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_It_s_Because_There_is_No_Conclusion_2012_

  It's Because There is No Conclusion, 2012
  silkkipaino paperille
  3 x 29,7 x 21 cm
  editio 1/1

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_Ah_Yeahyeahyeahyeah_2013_-

  Ah, Yeahyeahyeahyeah, 2013
  silkkipaino paperille
  4 x 29,7 x 21 cm
  editio 1/1

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_What_Do_I_Do_with_That_Information_2012_

  What Do I Do with That Information, 2012
  silkkipaino paperille
  5 x 29,7 x 21 cm
  editio 1/1

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_I_Don_t_Remember_Right_Now_2012_

  I Don't Remember Right Now, 2012
  silkkipaino paperille
  4 x 29,7 x 21 cm
  editio 1/1

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_Spring_2013

  Spring, 2013
  c-print
  2 x 116,5 x 89,5 cm
  editio 5 + 2 AP

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_Notebook-slides-2002-2016

  Notebook (2003-2016), 2016
  HD videoprojisio
  156 diaa
  editio 1/1

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_yleiskuva_1_2016

  The Right Word, 2016
  yleiskuva näyttelystä

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_yleiskuva_2_2016

  The Right Word, 2016
  yleiskuva näyttelystä

 • gaal/2016/MIKLOS_GAAL_yleiskuva_3_2016

  The Right Word, 2016
  yleiskuva näyttelystä

 
 
 
 
 
top