MIKA KARHUUnohdetut 2 5.1.2019 – 3.2.2019

Forgotten, 2018
indian ink on paper
72,5 x 53,5 cm

MIKA KARHU

Unohdetut 2 -näyttelyni käsittelee ihmisiä, joiden elämän kohtaloista tai niiden piirteistä on vaiettu tai joiden elämän kulkua ei ole tunnustettu vallankäytön näkökulmasta. Se sisältää valikoiman muotokuvia, jotka kuvaavat kaltoin kohdeltujen ihmisten läsnäoloa, niitä, jotka ovat olleet vallankäytön kohteena ja jotka on unohdettu. Ne kuvaavat unohdettua kipua ja elämän menetystä. 


Me kaikki altistumme vallan eri muotojen vaikutukselle. Valtaa on kaikkialla, rakenteellisessa ja konkreettisessa muodossa.  Vallan rakenteelliset käytännöt muokkaavat ja kasvattavat. Rakenteellinen valta on kulttuuristen käytäntöjen alueella toimivia tapoja ja tottumuksia. Rakenteellinen valta sisältää lainsäädännön, hallinnan arkkitehtuurin ja tiedon, jonka kautta integroidumme vallitseviin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

Rakenteellinen valta koskettaa meitä kaikkia, mutta sillä on erilaisia vaikutuksia esimerkiksi eri sosiaaliryhmiin. Se voi kohdistua yhteiskunnallisesti heikossa asemassa oleviin väkivaltaisesti ja alistavasti. Toisaalta se voi olla kasvattavaa ja avata mahdollisuuksia. 

Taiteilijana olen kiinnostunut rakenteellisen vallankäytön alistavuudesta, sen aiheuttamista emotionaalisista jännitteistä ja vaikutuksesta ihmiseen sekä siitä, miksi siitä vaietaan, vaikka sen seuraukset ovat nähtävissä. 

Vaikka vallankäytön kokemukset tapahtuvat yksilöille, eivät ne koske pelkästään yksilöä. Kokemukset liittyvät ihmisten välisiin monimutkaisiin vuorovaikutustapahtumiin ja kaikissa kokemuksissa on yhteisiä piirteitä, vaikka ne poikkeaisivatkin toisistaan sisällöltään ja olisivat yksityiskohdiltaan kuinka erilaisia tahansa. Kokemukset ovat vuorovaikutusta kokijan ja jonkin hänen ulkopuolisen maailmansa osa-alueen kanssa. 

Ei ole olemassa ympäristöstään riippumattomia ihmisiä; kaikki yksilöt kasvavat ja toimivat aina jonkin sosiaalisen yhteisön jäseninä. Siksi vallan eri ulottuvuudet koskettavat meitä kaikkia joko suorasti tai epäsuorasti. Vallankäyttäjiä ja kohteita on kaikkialla ja niiden väliset suhteet vaihtelevat. Yksilöiden sosiaalinen ympäristö muokkaa hyvin olennaisesti heidän kykyjään, halujaan, ajatteluaan ja toimintaansa. 

Yksityisnäyttelyni ottaa kanttaa siihen, miten meidän olisi kyettävä yhä paremmin ymmärtämään monimutkaisen maailmamme tuottamia kokemuseroja. Taiteen avulla voimme pohtia miten kehitämme yhteiskuntaamme oikeudenmukaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Historian esiin nostaminen on siihen yksi tie.

Mika Karhu
Taiteen tohtori, kuvataiteilija, tutkija

 
 • karhu/2019/MIKA_KARHU_KAFKA_2018_

  Kafka, 2018
  charcoal, ash and pigment print on paper
  111 x 86,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_PYHAN_LOPPU_2018_

  The end of the sacred, 2018
  charcoal and ash on paper
  116,5 x 87,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_KAKSOISVALOTUS_2018_

  Double exposure, 2018
  charcoal, ash and pigment print on paper
  111 x 86,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_MENGELEN_UNI_2018_

  Mengele's dream, 2018
  indian ink on paper
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_NUKUTETTU_2018_

  Put to sleep, 2018
  indian ink on paper
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_UNOHDETTU_2018_

  Forgotten, 2018
  indian ink on paper
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_TUNNUSTUS_2018_

  Confession, 2018
  indian ink on paper
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_HE_NUKKUTIVAT_MINUT_JOUKKOHAUTAAN_2018

  They put me to sleep in to a mass grave, 2018
  indian ink
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_UNOHDETTU_2018_-2

  Forgotten, 2018
  indian ink
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_LOPPU_2018_

  The End, 2018
  pigment ink print on paper
  138 x 128 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_HEIKKI_2018_

  Heikki, 2018
  charcoal on paper
  81,5 x 66 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_LUTHER_2018_

  Luther, 2018
  indian ink on paper
  69,5 x 68 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_UNOHDETTU_2018_3

  Forgotten, 2018
  indian ink on paper
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_KIVISYNNYTTAJA_2018_

  Stone labour, 2018
  indian ink on paper
  72,5 x 53,5 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_PAUL_CELAN_2018_

  Paul Celan, 2018
  charcoal and ash on paper
  87 x 71 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_ZYGMUND_BAUMAN_2018_

  Zygmund Bauman, 2018
  charcoal and ash on paper
  87 x 71 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_ANNA_A_2018_

  Anna A., 2018
  charcoal and ash on paper

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_PYRHOKSEN_VOITTO_2018_1

  Pyrrhic victory, 2018
  wood, ash, tin, video projection
  410 x 395 x 145 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_PYRHOKSEN_VOITTO_2018_3

  Pyrrhic victory, 2018
  wood, ash, tin, video projection
  410 x 395 x 145 cm

 • karhu/2019/MIKA_KARHU_PYRHOKSEN_VOITTO_2018_5

  Pyrrhic victory, 2018
  wood, ash, tin, video projection
  410 x 395 x 145 cm

 
 
 
 
 
top